ทำไมจึงต้องมีป้ายห้อยเมล่อน

ปลูกเมล่อนขายทั้งที อย่าลืมทำป้ายแบรนด์โปรโมทสวนตัวเองให้ลูกค้าจดจำ สร้างความน่าชื่อถือให้กับฟาร์มคุณ

หิ่งห้อย ป้ายแท็ก

24 มิ.ย. 2021